Het jaarlijkse evenement met klassieke Citroën modellen
Home Programma Inschrijven Foto's Media Shop Partners Evaluatie Contact

Disclaimer


• Bij deelname aan deze toertocht/rit doet de deelnemer afstand van elk
  beroep op gerechtelijke instanties tegen de personen en/of organisatie
  die bij de toertocht/rit zijn betrokken.


• De organiserende personen wijzen elke verantwoordelijkheid en elke
  verplichting af voor ongevallen, ontstaan voor, tijdens of na de tocht
  veroorzaakt door of aan de deelnemers, hun automobiel of meegevoerde
  voorwerpen/goederen.


• Eenieder rijdt voor eigen rekening.


• De organisatie wijst elke verantwoordelijkdeid af voor overtreding van de
  wettelijke voorschriften.


• De deelnemer(s) is/zijn volledig verantwoordelijk voor schade, enig
  ongeval of overtreding van wettelijke voorschriften en zal/zullen
  organisatoren nimmer aansprakelijk stellen voor enige actie of
  nalatigheid door hen begaan.


Disclaimer